Viashino Skeleton | Shards of Alara Foil | Modern | Card Kingdom

Shards of Alara Foil: Viashino Skeleton

Edition: Shards of Alara
Type: Creature - Viashino Skeleton
Cast:
Rarity: C
Pow/Tuf: 2/1
, Discard a card: Regenerate Viashino Skeleton.
 • NM
 • EX
 • VG
 • G
 • 1 available @ $0.25
 • 13 available @ $0.20
 • 0 available @ $0.15
  Out of stock.
 • 0 available @ $0.10
  Out of stock.